opbrengsten


Gouden Regels voor toekomstige projecten

VERBINDEN

Deelproject 1: Aansluiten bij: Maatwerk lerarenopleidingen
Praktijkvoorbeeld werving zij-instromers in het onderwijs

Deelproject 2: opstroom
Opbrengsten deelproject 2: Opstroom

Deelproject 3: Inductie
Rapport opbrengst inductie

VERNIEUWEN

Deelproject 4: Uitvoeren kansrijke ideeën ‘slimmer werken’
www.slimwerk.net

1. handreiking Slimmer Werken TV
2. Artikel Slimmer werken TV
3. Placemat Tips & Tricks slimmer werken TV
4. parelbeschrijving

Deelproject 5: In flow blijven
Flowwijzer

Deelproject 6: Leernetwerken
Leernetwerken binnen Platform Noord-Holland Noord
Van projectidee naar bijdrage aan een lerende cultuur