vernieuwen


Het Platform staat graag vooraan bij vernieuwingen. Daarmee blijft het lesgeven en de werkomgeving uitdagend en blijft de aantrekkingskracht als regio op peil. (Hoe) kunnen leraren slimmer werken? Zou het niet mooi zijn als leraren de kans krijgen om (gefaciliteerd) in leernetwerken van en met elkaar te leren?

Met het deelproject ‘Vernieuwen’ rust het Platform zich toe voor enthousiast blijvende leraren voor nu en in de toekomst. Het project bestaat uit drie deelprojecten en wordt geleid door een projectleider.

Deelproject 1
Uitvoeren kansrijkste ideeën ‘slimmer werken’

Het gaat in dit project om het ontwikkelen en uitvoeren van voorbeelden van goede praktijk rond ‘slimmer werken’. Onder slimmer werken wordt verstaan het ontwikkelen van andere of nieuwe manieren voor onderwijssituaties waarbij de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en de onderwijstijd hetzelfde blijft of vermindert.

Dit project levert een onderscheidende, regiogerichte, succes gegarandeerde en duurzame aanpak om met minder (of dezelfde) onderwijstijd leerlingen beter toegerust te maken voor het vervolgonderwijs.

Opbrengst: www.slimwerk.net

Deelproject 2
In flow blijven

In dit deelproject wordt vanuit inzichten uit onder andere generatiemanagement en levensfasebewust personeelsbeleid een vernieuwende visie ontwikkeld en getoetst aan de praktijk over het gepassioneerd laten blijven van leraren. Binnen alle fasen van de loopbaan, vallen leraren uit.

In deze tijd van het aangetoonde lerarentekort in de regio NHN is het van belang om zoveel mogelijk leraren binnen boord te houden. Concreet levert dit project tien aanbevelingen, inclusief een implementatieplan, over hoe scholen voorwaarden kunnen realiseren zodat leraren in flow kunnen blijven.

Opbrengst: Flowwijzer

Deelproject 3
Starten leernetwerken leraren

Dit project richt zich op het professionaliseren van leraren door van en met elkaar te leren. In een artikel (het Nederlands onderwijs, beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen) van McKinsey&Company (2012) staat als succesfactor van het verhogen van de kwaliteit van leraren: het lesgeven met de deur open.

Binnen de regio worden vier leernetwerken voor leraren opgezet. Deze leernetwerken moeten als een vliegwiel gaan functioneren voor andere leraren, zodat op den duur het lid zijn van een leernetwerk binnen het Platform meer regel dan uitzondering is.