Disclaimer


Het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO NHN probeert de inhoud van haar website juist en up-to-date te publiceren. Derhalve kunnen geen rechten aan de website worden ontleend. Publicaties, zowel in woord als in beeld worden zo zorgvuldig mogelijk geplaatst met inachtneming van rechten vanbetrokkenen. Mocht het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO NHN derhalve onverhoopt toch inbreuk maken opeen recht van een betrokkene, dan wordt deze betrokkene verzocht contact op te nemen met het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO NHN.