kwantitatieve tekorten


Deelproject 2.2 Bevoegdheid / bekwaamheid systematiek

Plan
In de regio zijn meerdere scholen waar mensen werken die in een bepaalde mate on-, onder-, anders bevoegd zijn voor het vak dat ze geven. Deze mensen worden door leidinggevenden, collega’s en leerlingen als bekwaam gezien, maar hebben niet de juiste papieren. De manier om een bevoegdheid te krijgen is nu nog een meerjarig traject op de lerarenopleiding. Dit vraagt nogal wat en daarom is het van belang om te kijken of én hoe we in dit soort situaties samen (scholen en lerarenopleidingen) op kunnen trekken om de mensen bekwaam te verklaren met een maatwerktraject. Er zal een projectgroep opgericht worden die zich hierover gaat buigen. De projectgroep zal inventariseren welke instrumenten er op de scholen en de opleidingen gebruikt worden om de didactische, pedagogische en vakinhoudelijke competenties te toetsen. Bij de inventarisatie zal er vooral gelet worden op betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten. Uiteindelijk zal de projectgroep een voorstel doen voor een protocol dat gevolgd kan worden en zal de projectgroep overleg zoeken met de opleidingen en OCW.

Ambitie
Het streven is om een pilot te draaien bij vier mensen die on-, onder- of anders bevoegd zijn. Voor deze mensen zal een ontwikkelprofiel opgesteld worden waarin geconstateerde deficiënties door middel van een professionaliseringstraject effectief en op maat worden weggewerkt zonder een bevoegdheidstraject. Hierover worden afspraken gemaakt met de lerarenopleidingen.

Status quo december 2019
Aan de scholen is gevraagd om gegevens aan te leveren rondom de on-, onder- en anders bevoegden. De gegevens zijn opgevraagd om meer inzicht te krijgen in de situatie in de regio. We willen duidelijk krijgen om hoeveel gevallen het gaat en wat de status is van de bevoegdheid (on-, onder-, anders bevoegd). De informatie zal doorgezet worden naar de projectgroep. Deze is geformeerd en zal in 2020 aan de slag gaan met hetgeen hierboven beschreven is.