kwalitatieve tekorten


Deelproject 1.1 Inductie en professionaliseren

Plan
Opleidingsscholen gaan zich, naast het opleiden van toekomstige leraren, steeds meer bezig houden met de inductie van starters en het professionaliseren van ervaren leraren. Daarom is in het Platform NHN het idee gevat om als pilot een basis set van generieke kwalificaties voor LB functies op te stellen, die bij succes uitgerold kan worden in de andere deelregio. Een basis set van generieke kwalificaties voor LB functies kan helpen de professionaliteit van een leerkracht in kaart te brengen en vergemakkelijkt de mobiliteit.

Ambitie
De reden om een basis set op te stellen is: het samen als arbeidsmarkt in de regio sterk staan; mobiliteit bij boventalligheid tussen besturen te vergemakkelijken; efficiency; samen optrekken bij on-, onder- en anders bevoegden problematiek; samen optrekken richting lerarenopleidingen (o.a. om on-, onder- en anders bevoegden problematiek aan te pakken).

Status quo december 2019
De basis set LB kwalificaties is gemaakt en geaccordeerd. De basis set is al verspreid onder P&O en HR van beide regio’s. In 2020 zal er een projectgroep komen die ook voor LC en LD een basis set generieke kwalificaties zal gaan opstellen.