kwantitatieve tekorten


Deelproject 2.1 Stimuleren zij-instromers

Plan
Er is een traject opgezet om mensen die benieuwd zijn naar werken in het onderwijs te informeren en te begeleiden bij hun keuze. Het traject start met een informatieavond in Hoorn op 18 november en in Alkmaar op 27 november 2019. De avonden richten zich op het geven van informatie over werken in het onderwijs, de bevoegdheidseisen en het contact met mensen die zo’n traject in het verleden ook gedaan hebben. Na de informatieavonden kunnen deelnemers zich inschrijven voor de zogenaamde meeloopdagen op een of meer betrokken scholen, deelnemen aan een intakegesprek en zich opgeven voor een korte, intensieve training waarin ze in aanraking komen met basale lesgeef-vaardigheden gekoppeld aan een korte ‘stage’. De training wordt verzorgd door opleiders uit de betrokken lerarenopleidingen en opleiders uit de school. Na deze training wordt samen met deelnemers, trainers en scholen bekeken welk vervolg er voor de deelnemers is met betrekking tot opleidingstrajecten, eventuele vrijstellingen en toewijding naar een baan.

Ambitie
Het streven is om ongeveer 65 deelnemers te trekken, waarvan er minstens 20 gaan deelnemen aan een intakegesprek. Van deze 20 zullen er 10 tot 15 deelnemers worden uitgenodigd om de training en een korte ‘stage’ te gaan volgen om uiteindelijk met 5 tot 10 deelnemers nadere afspraken te maken over het vervolg.

Status quo december 2019
De sociale-media campagne is half oktober uitgerold, waarna geïnteresseerden voor de informatieavonden zich konden aanmelden. De opkomst was wat lager dan voorgaand jaar, maar de opzet was meer vraaggericht en naar volle tevredenheid van de bezoekers. De stappen die vanaf nu gevolgd worden:
december – januari: meeloopdag(en)
februari – maart: intakegesprekken
april – mei: spoedcursus (3 bijeenkomsten en 3 stage momenten wisselen elkaar af)