samenwerking in de regio


Deelproject 3.1 Anders organiseren

Plan
Bij dit deelproject is er sprake van twee activiteiten. Er wordt door de projectgroep geïnventariseerd wat de noodzaak en de mogelijkheden zijn voor het anders organiseren in de regio. Daarnaast worden er in samenwerking met CAOP twee studiemiddagen georganiseerd. CAOP heeft de afgelopen periode 3 onderzoeken gedaan naar het anders organiseren van het onderwijs en de impact op de rol van de leerkracht.

Ambitie
Het streven is om op een andere manier naar het onderwijs en de organisatie daarvan te kijken, waardoor er zowel voor de korte termijn als de lange termijn oplossingen komen voor het lerarentekort in het onderwijs. Daarbij kan het ‘anders organiseren’ een impuls zijn voor de continue ontwikkeling van scholen en het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs.

Status quo december 2019
Op dit moment wordt er bekeken welke mensen willen deelnemen aan de projectgroep. Tevens zijn de voorbereidingen voor de eerste studiemiddag in volle gang. De eerste studiemiddag zal naar verwachting 2 april 2020 gaan plaatsvinden.