kwalitatieve tekorten


Deelproject 1.2 Ontwikkeling van leerarrangementen

Plan
De opleidingsscholen in NHN willen, naast de huidige samenwerking bij de opleiding van aankomende leerkrachten en de inductiefase van jonge startende leerkrachten, ook zoeken naar vormen van intensievere samenwerking bij de verdere professionalisering van leerkrachten.

Ambitie
Het streven is om in totaal vijf leerarrangementen van complexere docentvaardigheden (ICALT) uit te rollen. De leerarrangementen worden in gezamenlijkheid (co-creatie en co-productie) tussen scholen en instituut ontwikkeld en uitgevoerd, en binnen de regio op gewenste momenten aan groepen van leerkrachten met een vergelijkbare leervraag aangeboden.

Status quo december 2019
Er is een ontwikkelgroep bezig met de eerste twee leerarrangementen. De verwachting is dat deze twee leerarrangementen in april 2020 klaar zijn en dat hier dan voor aangemeld kan gaan worden per mei. Hoe deze aanmelding gaat verlopen moet nog bepaald worden. De andere drie leerarrangementen zullen in 2020 ontwikkeld worden.